Bildgalleri

Våra mötesplatser

gv190505
gv190519
gv190602
gv190609
gv190623
gv190714
gv190721_1
gv190721_2
gv190818
gv190901
gv190901_2
gv190901_3
gv190915
gv190922_1
gv190922_2
gv191006
gv191020
gv191020_2
gv191103
gv191103_2
gv191117_1
gv191117_2
gv191117_3
gv200209
gv200308_1
gv200308_2
gv201018
gv20201101_1
gv20201101_2
gv20201115_1
gv20201115_2
gv20201122_1
gv20201122_2


Gatans Vänner har allas lika värde och respekt för den enskilde som motto. Därför tolererar vi inga former av diskriminering, rasism eller kränkande särbehandling. Gatans Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.


© Copyright. All Rights Reserved. Monica Lönnqvist