Kontakt

Kontakt:
Nettan Göthlin 
gatansvanner173@gmail.com
Mobil: 073-5924107


Gatans Vänner har allas lika värde och respekt för den enskilde som motto. Därför tolererar vi inga former av diskriminering, rasism eller kränkande särbehandling. Gatans Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.


© Copyright. All Rights Reserved. Monica Lönnqvist