Nyheter

Nyheter!

Om du vill hjälpa Gatans Vänner att hjälpa, bidra gärna med valfri summa. Öppna swish, scanna QR-koden, skriv summa - klart!


Gatans Vänner har allas lika värde och respekt för den enskilde som motto. Därför tolererar vi inga former av diskriminering, rasism eller kränkande särbehandling. Gatans Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.


© Copyright. All Rights Reserved. Monica Lönnqvist